Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Faur Romina Communications PFA, cu sediul în Timișoara, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet rominafaur.ro, denumit în continuare ”Site-ul”

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Faur Romina Communications PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de comentarii / abonare, în măsura în care ne contactați în acest fel: nume, prenume, adresă e-mail, opțional website. Toate datele furnizate (reale, pseudonim ori false) sunt stocate în baza de date a site-ului și nu sunt folosite decât în scopurile prestabilite. Acordul utilizatorului este înregistrat de către platformă în momentul în care sunt bifate casetele corespunzătoare aflate lângă câmpul de adăugare a comentariului, iar abonarea este confirmată pe mail. Dezabonarea de la aceste notificări se poate face folosind linkurile de la sfârșitul mailurilor primite sau solicitând dezabonarea la articole printr-un email de pe adresa în cauză către contact@rominafaur.ro, cu subiectul „Dezabonare”.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Faur Romina Communications PFA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări necomerciale privind articolele de pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări necomerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru monitorizarea traficului, pentru a direcționa utilizatorii către magazinele ce comercializează produsele recomandate, în regim de marketing afiliat, și pentru a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
 • Pentru a evita cazuri de abuz și hărțuire, pentru a bloca un utilizator și pentru a nu-I mai permite accesarea portalului, comentariile adăugate pe site sunt însoțite de adresa IP de la care a fost adăugat. Aceasta este folosită de administrator și doar în cazurile specificate mai sus.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Faur Romina Communications PFA de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Faur Romina Communications PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Faur Romina Communications PFA va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul site-ului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Faur Romina Communications PFA poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul site-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale sau nonprofit/umanitare organizate de către Faur Romina Communications PFA prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Faur Romina Communications PFA  pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Faur Romina Communications PFA, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Faur Romina Communications PFA  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Faur Romina Communications PFA  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Faur Romina Communications PFA  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Faur Romina Communications PFA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Faur Romina Communications PFA sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

În ceea ce privește concursurile organizate pe blog, se solicită numele real al persoanei, adresa de email și numărul de telefon. Ultimele două informații nu apar public, iar numărul de telefon este stocat doar până la încheierea concursului. Aceste informații, corelate, ajută la organizarea unui concurs corect, pentru a împiedica persoanele ce doresc să fraudeze concursul prin participare multiplă, anonimă. Validarea câștigătorului/câștigătorilor se realizează prin verificarea acestor date, furnizate la înscriere. Nu se alcătuiesc baze de date cu nume/număr de telefon ale persoanelor participante. Numai datele de contact ale câștigătorilor sunt comunicate sponsorului/partenerului concursului în vederea expedierii premiilor, fără a putea fi folosite pentru alte comunicări de marketing. La finalul concursului, rămâne public comentariul adăugat în concurs și numele persoanei care a participat, restul datelor se șterg.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@rominafaur.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: politica de cookies.